Dinsdag 7 november 2017 vindt Verzilver je Talent plaats in Woonzorgcentrum Debbeshoek in Ulft.
De bijeenkomst is van 19.30 tot 21.00 uur. Wees welkom! Meer info


Het jaarlijkse evenement voor vrijwilligers in de gemeente Oude IJsselstreek. Verzilver je talent is een vrijwilligersmarkt van en voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties met als doel vraag en aanbod met elkaar in contact te brengen. Het evenement biedt vrijwilligersorganisaties de mogelijkheid zichzelf te presenteren en geeft vrijwilligers de kans zich optimaal te profileren met hulp van een zogenaamde talentenkaart: een visitekaartje met aan de ene kant de contactgegevens en aan de andere kant in trefwoorden de talenten waarover de vrijwilliger beschikt.
De organisatie gaat op deze markt in gesprek met de vrijwilliger om te kijken of hij of zij iets kan betekenen. Is er een klik? Dan overhandigt de vrijwilliger de talentenkaart aan de organisatie die vervolgens op korte termijn een afspraak maakt om verder te praten.

Van idee naar activiteit

Soms kom je niet verder met een idee en heb je de inspiratie van anderen nodig om echt tot resultaat te komen. Op de vrijwilligersmarkt bieden wij jou de kans je eigen dromen en wensen waar te maken en om kennis, vakmanschap of ervaringen te delen. Denk je er bijvoorbeeld al jaren aan om een Willy Wortelclub te starten, een boodschappendienst voor mindervaliden op te zetten of een tuinclub op te richten? Dan is dit je kans.

Op de vrijwilligersmarkt Verzilver je talent bieden we je graag ondersteuning. In groepsverband werk je met coaches en andere initiatiefnemers aan een actieplan om je idee te realiseren. De coaches ondersteunen je hierin en bieden praktische tips op verschillende terreinen zoals het zoeken naar een geschikte locatie, vrijwilligers, publiciteit, samenwerkingspartners, financiering of middelen. In alle gevallen blijf jij de eigenaar van je idee en ondersteun je elkaar.

Wij hebben ervaring en kennis van verschillende mogelijkheden van financieren van initiatieven bijvoorbeeld met subsidies en fondsen. Doordat wij actief samenwerken met stichting Talenten in Verbinding is het ook mogelijk om financiering aan te vragen zonder dat je initiatief een vereniging of stichting is. Wil je meer weten? Neem contact op met Annet Heersink of Jasper Nickmann.

Meer betrokkenheid

Het evenement Verzilver je talent is de afgelopen jaren succesvol gebleken en heeft vier doelen:

  • het bemiddelen tussen vrijwilligers en organisaties
  • het presenteren van vrijwilligersorganisaties
  • het netwerken tussen vrijwilligersorganisaties
  • vrijwilligers verder helpen met hun idee

Voorheen organiseerden we Verzilver je talent op gemeenteniveau. Tegenwoordig organiseren we het evenement op kleine schaal in de kernen om meer betrokkenheid in het dorp te creëren. Denk je dat jouw dorp hier behoefte aan heeft? Neem dan contact op met Annet Heersink of Jasper Nickmann. Dan helpen we jou om Verzilver je talent in jouw dorp te organiseren.