Alle kinderen en jongeren hebben recht op gelijke kansen in het onderwijs. Het is belangrijk dat de talenten van alle kinderen en jongeren optimaal benut worden. Dat is niet alleen van groot belang voor de toekomst van kinderen en jongeren zelf, maar ook voor de toekomst van onze samenleving.

Wij werken daarom samen met scholen, ouders en maatschappelijke organisaties om gelijke kansen in het onderwijs te bevorderen. Zo maken we het verschil!

Pilot

Om het verschil te gaan maken voeren we in het schooljaar 2023-2024 een pilot uit met ouderconsulenten op 6 basisscholen in de gemeente Oude IJsselstreek. Deze pilot komt voort uit de Gelijke Kansen Alliantie en wordt uitgevoerd op de basisscholen: IKC de Wijssel, Kindcentrum Oersprong, De Plakkenberg, Dynamiek, OBS de Woelwaters en IKC Groeituin.

De ouderconsulent is toegankelijk voor alle ouders, ze kent de sociale kaart en helpt ouders op weg door samen op te trekken en waar nodig te verwijzen naar de juiste instantie.

Contact

Marije is bereikbaar op 06-45334237 en via de mail kun je haar bereiken op marije@sociaalwerk-oij.nl.

Lisanne is bereikbaar op 06-51669178 via de mail kun je haar bereiken op lisanne@sociaalwerk-oij.nl

Werkdagen Ouderconsulent

Marije

Maandagochtend: De Woelwaters
Dinsdagochtend: de Dynamiek
Woensdagochtend: IKC Groeituin
Donderdagochtend: de Plakkenberg

Lisanne

Dinsdagochtend: Kindcentrum Oersprong
Donderdagochtend: IKC de Wijssel.

Ga naar de inhoud