Om statushouders in onze Gemeente beter te ondersteunen werkt Sociaal Werk Oude IJsselstreek met sleutelpersonen. Deze sleutelpersonen zijn veelal migrant of vluchteling en putten uit hun eigen ervaring over het opbouwen van een nieuw leven in Nederland.

De sleutelpersoon heeft het vertrouwen binnen de eigen gemeenschap en affiniteit met zorg en welzijn. Sleutelpersonen vervullen een brugfunctie tussen de doelgroep, (zorg)organisaties en (zorg)professionals en weten als geen ander wat nodig is om cultuurverschillen te overbruggen.

Sleutelpersonen zijn een belangrijke schakel tussen statushouders en lokale organisaties die met statushouders te maken krijgen. Zij helpen om statushouders te bereiken en te betrekken bij (gemeentelijke) activiteiten, beleidsontwikkeling of plannen van aanpak. Ook professionals in preventie, zorg en welzijn hebben profijt van de voorlichtende en adviserende rol van sleutelpersonen.

Samen met een professional van de GGD, een welzijnsorganisatie, een wijkteam, een migrantenorganisatie of van de gemeente, kunnen getrainde sleutelpersonen:

  • Gezondheidsvoorlichting geven in de vorm van opvoedondersteuning en lifestyle;
  • Adviseren en hun achterban vertegenwoordigen;
  • Bemiddelen en ‘bruggen bouwen’ tussen gemeenten, (zorg)instanties en de doelgroep;
  • Behoeften en signalen ophalen;
  • Doelgroepen bereiken en mobiliseren.

Bij Sociaal Werk Oude IJsselstreek kunnen organisaties en bedrijven terecht als zij vragen hebben over het bereiken van statushouders.

Ook werven wij nieuwe sleutelpersonen, onderhouden de contacten, matchen vraag en aanbod en zorgen voor eventuele vrijwilligersvergoedingen. Sleutelpersonen worden door Sociaal Werk Oude IJsselstreek intensief getraind en begeleid.

Gulnar Gill

Gulnar Gill

Afkomstig uit Pakistan

Talen: Urdu, Punjabi, Hindi en Engels.

Qamar Hajmaf

Qamar Hajmaf

Afkomstig uit Syrië

Taal: Arabisch.

Betül Kaya

Betül Kaya

Afkomstig uit Turkije

Taal: Turks

Abir Melki

Abir Melki

Afkomstig uit Syrië

Taal: Arabisch

Zuhra Sayeed

Zuhra Sayeed

Afkomstig uit Afghanistan

Taal: Farsi, Turks en Engels.

Azad Silo

Azad Silo

Afkomstig uit Irak

Taal: Koerdisch.

Abeer Hikal

Abeer Hikal

Afkomstig uit Egypte

Taal: Arabisch

Aba Ahmed

Aba Ahmed

Afkomstig uit Somalië

Taal: Somalisch en Arabisch.

Meer informatie

Wil je samenwerken met een van de sleutelpersonen? Of wil je werken als sleutelpersoon binnen onze gemeente? Ans vertelt je er graag meer over. Bel met 0315 – 74 57 83 of stuur een mail naar info@sociaalwerk-oij.nl

X
Skip to content