Per 1 juli 2017 vormt de participatieverklaring een onderdeel van de inburgering in Nederland. In de verklaring staat dat je als Nederlands staatsburger de grondwet, de normen en waarden in ons land kent en naleeft.

De nieuwe staatsburgers ondertekenen deze verklaring als teken dat ze daarmee instemmen. Ter voorbereiding op het tekenen van de participatieverklaring nodigt de gemeente nieuwe staatsburgers uit om deel te nemen aan een training die door onze vrijwilligers wordt gegeven. De vrijwilligers vertellen de deelnemers meer over de inhoud van de verklaring en natuurlijk ook over de lokale omgeving.

Bij de eerste trainingsbijeenkomst hoort een lesboek dat door het landelijk voorlichtingscentrum ProDemos is uitgegeven. De tweede bijeenkomst van de training gaat in op de lokale leefomgeving. Daarbij maken de vrijwilligers de nieuwe inwoners wegwijs door bijvoorbeeld foto’s van de supermarkt en de bibliotheek te laten zien of door deze te bezoeken. Na het volgen van de training ondertekenen de deelnemers de participatieverklaring.

Naar de inhoud springen