Inburgering Z-route

Sinds januari 2022 is er een nieuwe Wet Inburgering. In deze nieuwe wet Inburgering zijn er drie routes die de inburgeraar kan volgen. Namelijk de onderwijsroute, de B1-route en de Zelfredzaamheidsroute (Z-route).  Aan de hand van het Persoonlijk Integratie Plan wordt de inburgeraar aan de juiste leerroute gekoppeld door STOER.

Sociaal Werk Oude IJsselstreek biedt verschillende activiteiten aan waar de inburgeraars aan deel kunnen nemen. Zoals het praatcafé, fietslessen en het leren reizen met het Openbaar Vervoer. Daarnaast bemiddelt Sociaal Werk richting vrijwilligerswerk.

Participatieverklaring

Sociaal Werk Oude IJsselstreek is namens de gemeente Oude IJsselstreek verantwoordelijk voor de uitvoering van het Participatieverklaringstraject.

Het Participatieverklaringstraject is verplicht voor inburgeraars die op of na 1 oktober 2017 Inburgeringsplichtig zijn geworden en wanneer je ouder bent dan 18 jaar.

Tijdens deze training van vijf bijeenkomsten leren de deelnemers de belangrijkste kernwaarden in Nederland: vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie.

Na afloop van het traject vindt er een officiële uitreiking en ondertekening plaats. Hieraan gekoppeld is er een rondleiding bij CIVON. Hiermee verklaart de inburgeraar dat hij kennis heeft genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving.

Ga naar de inhoud