Inburgering

Sinds januari 2022 is er een nieuwe Wet Inburgering. In deze nieuwe wet Inburgering zijn er drie routes die de inburgeraar kan volgen. Namelijk de onderwijsroute, de B1-route en de Zelfredzaamheidsroute (Z-route).  Aan de hand van het Persoonlijk Integratie Plan wordt de inburgeraar aan de juiste leerroute gekoppeld.

Sociaal Werk Oude IJsselstreek is verantwoordelijk voor het participatie gedeelte van de Z-route. Dit is een drie jaar durend traject gericht op zelfredzaamheid en participatie in Nederland. Naast het leren spreken van de Nederlandse taal worden de mensen door een Sociaal Werker begeleid richting vrijwilligerswerk.

Participatieverklaring

Sociaal Werk Oude IJsselstreek is namens de gemeente Oude IJsselstreek verantwoordelijk voor de uitvoering van het Participatieverklaringstraject.

Het Participatieverklaringstraject is verplicht voor inburgeraars die op of na 1 oktober 2017 Inburgeringsplichtig zijn geworden en wanneer je ouder bent dan 18 jaar.

Tijdens deze training van zes bijeenkomsten leren de deelnemers de belangrijkste kernwaarden in Nederland: vrijheid, gelijkheid, solidariteit en participatie.

Na afloop van het traject vindt er een officiële uitreiking en ondertekening plaats. Hieraan gekoppeld is er een rondleiding bij CIVON. Hiermee verklaart de inburgeraar dat hij kennis heeft genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving.

Module Arbeidsmarkt en Participatie

Om te voldoen aan de inburgeringsplicht, moeten Inburgeringsplichtigen de Module Arbeidsmarkt en Participatie succesvol afronden. De inburgeraars maken kennis met en worden voorbereid op deelname aan de Nederlandse arbeidsmarkt. De Module Arbeidsmarkt en Participatie is opgesplitst in een praktijkelement van 40 uur. Daarnaast worden in 10 bijeenkomsten, georganiseerd door Sociaal Werk Oude IJsselstreek, acht thema’s rondom werk besproken. Om de MAP succesvol af te ronden moet de inburgeraar het volledige programma binnen drie jaar doorlopen.

Sinds april 2023 kunnen alle inburgeraars terecht bij het praatcafé onder de naam PIT. Participatie Integratie en Taal. De praatcafés worden gehouden in Ulft, Varsseveld en Terborg. Tijdens PIT kunnen mensen de MAP en de PVT volgen en worden de mensen in de Z-route begeleid.

Naar de inhoud springen