Naast de coöperatie hebben we de stichting Talenten in verbinding opgericht die wordt ondersteund door Sociaal Werk Oude IJsselstreek. Al onze vrijwilligers hebben een vrijwilligerscontract met de stichting waardoor vrijwilligerswerk ook voor uitkeringsgerechtigden mogelijk is. Daarnaast zijn alle gelden die voor de vrijwilligers bestemd zijn, ondergebracht bij de stichting Talenten in verbinding. Op die manier is er een transparante scheiding tussen de financiële middelen voor de sociaal werkers van Sociaal Werk Oude IJsselstreek en de financiële middelen die bestemd zijn voor scholing en ondersteuning van alle vrijwilligers.