Dit project is tweeledig. Enerzijds geven wij door het jaar heen proactief voorlichting en informatie aan organisaties die werken met vrijwilligers. Dat kan de plaatselijke sportvereniging zijn maar ook bedrijven die veel werken met vrijwilligers, bijvoorbeeld zorgorganisaties. Onze voorlichting is erop gericht de organisaties sterker te maken door onze kennis te delen.

Anderzijds kunnen vrijwilligersorganisaties ons benaderen met een vraag. Bijvoorbeeld hoe ze het beste vrijwilligers kunnen werven, hoe ze een vrijwilligersbeleid opstellen of hoe een accommodatie rendabel kan worden gemaakt. Met onze kennis geven wij antwoord op een specifieke vraag om de organisatie zelfredzaam te maken.

Meer weten?

Heeft jouw vrijwilligersorganisatie een vraag waar je onze hulp bij kunt gebruiken?
Neem contact op met Annet Heersink of Jasper Nickmann voor meer informatie. We helpen je graag verder.