Inwoners die een idee hebben om hun buurt of omgeving te verbeteren, kunnen bij ons aankloppen voor ondersteuning.

Een voorbeeld van zo’n idee komt uit Silvolde waar buurtbewoners overlast ervaarden van jongeren in en rondom een voetbalkooi. Een inwoner heeft daar een plan bedacht om wekelijks in een sporthal streetball te organiseren voor jongeren. Wij hebben deze vrijwilliger ondersteund bij het maken en uitvoeren van zijn plan en hebben hem ondersteund bij het opzetten van een stichting. We hebben advies gegeven over fondsenwerving en hebben hem handvatten gegeven om hem op weg te helpen. Het plan is succesvol want de jongeren voelen zich echt verantwoordelijk voor de voetbalkooi. De initiatiefnemer heeft het plan nu ook in Ulft uitgerold en ook daarbij helpen we waar mogelijk mee aan de uitvoering.

Niet alle initiatieven komen van de grond. De kans van slagen hangt af van de initiatiefnemer; wij ondersteunen maar de initiatiefnemer is eigenaar van het plan.

Heb je ook een initiatief?

Heb je ook een plan om jouw buurt mooier te maken? Neem dan contact op met Jasper Nickmann. We helpen je graag op weg.