Het komt er weer aan! De gemeentelijk belastingen. In sommige gevallen is het mogelijk kwijtschelding aan te vragen. Dit jaar werkt de gemeente met een digitaal formulier voor alle regelingen. (Kwijtschelding, Bijzondere bijstand, Computerregeling, Individuele inkomenstoeslag, Kind pakket (4 t/m 17 jaar), Meedoen regeling vanaf 18 jaar. Als het mogelijk is vullen we alle formulieren waar u aanspraak op kunt maken.

De Formulierenhulp helpt u ook dit jaar weer met het invullen van deze formulieren. U kunt zich, via het onderstaande formulier, aanmelden voor één van de collectieve invuldagen of Het aanvragen van de DigiD. Mocht het aanmelden hiervoor niet lukken dan kunt u contact opnemen met Michael Mulder via: 06-55 46 41 20 (vrijdags vrij).

Hieronder kun u zich aanmelden.