Voor vrijwilligers is deelname aan de vrijwilligersacademie gratis. In 2020 vinden alle workshops plaats in Ons Pakhuus, Molenberg 2 in Silvolde. De workshops worden georganiseerd binnen de mogelijkheden van de corona maatregelen. Onder aan deze pagina kun je, je aanmelden.

Agenda

Sociale Veiligheid

Op aanvraag | In-company

Seksueel misbruik, pesten, discriminatie en intimidatie. Het zijn actuele problematieken die zich ook in het vrijwilligerswerk afspelen. Daar waar verwacht wordt dat (met name) kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Het is belangrijk dat mensen die zich inzetten in vrijwilligersorganisaties begrijpen dat kinderen, jongeren en mensen met een verstandelijke beperking kwetsbaar zijn. Door in de organisatie te gaan praten over sociale veiligheid kun je er al voor zorgen dat het veiliger wordt. Dit kan al gaan over het gebruik van mobieltjes in kleedkamers of hoe verwelkom je een nieuwe vrijwilliger? Met een paar eenvoudige stappen is al veel leed te voorkomen.

Wil je hierover meer informatie? Neem contact op met Jasper Nickmann via 06 55 48 01 05

Cultuur sensitief werken
(Let op: vanwege de strengere coronamaatregelen is deze workshop afgelast).

Woensdag 7 oktober om 19:00 uur | Ons Pakhuus, Molenberg 2 Silvolde

Het contact met mensen van een andere culturele komaf dan jijzelf kan verrijkend zijn maar soms ook lastig. Gelukkig komen we met onze eigen mensenkennis al een heel eind. De verschillen tussen individuele mensen zijn groter dan de verschillen tussen culturen. Wel kan bepaalde kennis, houding en vaardigheden als het gaat om cultuursensitief communiceren helpen om misverstanden te voorkomen en elkaar te verrijken. Tijdens deze workshop gaan we daar aan de hand van je eigen praktijkervaring mee aan de slag. Op reis naar de ander en jezelf.

Herkennen en omgaan met zingevingsvragen

Woensdag 28 oktober om 19:00 uur | Ons Pakhuus, Molenberg 2 Silvolde

Tijdens deze workshop leer je om alert te zijn op de zingevingsaspecten in jouw werk als vrijwilliger. Je voelt dat iemand ergens mee zit, maar hoe kom je dichterbij? Hoe ga je om met mensen die een andere levensbeschouwing hebben dan jij zelf? Hoe geef je aandacht aan zingeving en spiritualiteit als je daar zelf weinig of niets mee hebt? Hoe blijf je authentiek, terwijl de ander zich gezien voelt in haar of zijn levensovertuiging? Uitgangspunt is dat ruimte voor zingeving ontstaan als je ruimte weet te maken voor levensvragen.

Omgaan met dementie

Woensdag 4 november om 19:00 uur | Ons Pakhuus, Molenberg 2 Silvolde

Hoe verbeter je het contact met mensen met dementie?
Het is niet altijd makkelijk om écht contact te maken met iemand met dementie. Hoe krijg je het contact waardevoller? Hoe ga je om met de veranderende situatie en gedragsveranderingen? Wat heeft iemand met dementie nodig om zo goed mogelijk te functioneren? Tijdens de workshop ‘Anders omgaan met dementie’ ontdekken de deelnemers hoe dat werkt.
De workshop bestaat uit een interactief programma, waarbij de deelnemers door een stukje theorie over de ziekte en door het zelf te ervaren meer inzicht krijgen in het dementieproces en de verschillende omgangsvormen binnen het contact met mensen met dementie.

Participatieve Besluitvorming

Woensdag 25 november om 20:00 uur | Ons Pakhuus, Molenberg 2 Silvolde

In deze workshop wordt ingegaan op hoe verenigingen en achterbanorganisaties gebruik kunnen maken van de aanwezige inzichten in de organisatie. Dit verrijkt het besluit en vergroot de acceptatie. Voor deze workshop wordt actief de methodiek Deep Democracy gebruikt.