Verenigings Informatie Punt; ondersteuning voor verenigingen, stichtingen en buurthuizen

VIEP Punt Oude IJsselstreek

Sinds 8 november is er in de Gemeente Oude IJsselstreek het Verenigings Informatie Punt (VIEP), waar verenigingen, stichtingen en buurthuizen terecht kunnen voor advies, ondersteuning en informatie.

Verenigingen, stichtingen en buurthuizen zijn belangrijke verbinders en zorgen voor saamhorigheid, gezelligheid en verbinding tussen inwoners in onze gemeente. In deze tijd, waarin we steeds meer individualiseren, is dat nog belangrijker en noodzakelijker geworden. In de gemeente Oude IJsselstreek is er nog sprake van een bruisend verenigingsleven. Maar ook daar staan vrijwilligers voor nieuwe uitdagingen, ontstaan nieuwe vraagstukken en is de toekomst niet altijd even zeker. Toch willen we allemaal ook in de toekomst onze verenging, stichting of buurthuis levendig houden. Om dit te borgen is het VIEP in het leven geroepen. Een centraal en onafhankelijk adviespunt voor álle vragen en uitdagingen waar verenigingen, stichtingen of buurthuizen tegenaan lopen.

Het VIEP punt is een initiatief van Coöperatie Sociaal Werk Oude IJsselstreek in opdracht van de gemeente Oude IJsselstreek. Hierin wordt samengewerkt met Helpgewoon Buurtsport. Het VIEP punt kan meedenken met organisaties en zoeken naar (nieuwe) mogelijkheden om ervoor te zorgen dat organisaties toekomstbestendig worden. Of het nu gaat om het zoeken van vrijwilligers, nieuwe bestuursleden of om financiële vragen.

VIEP is een centraal, onafhankelijk adviespunt voor alle vragen en uitdagingen waar je als vereniging, stichting of buurthuis tegenaan loopt. Samen naar een toekomstbestendige organisatie!

Het VIEP punt heeft drie coaches: Puck Speekhout, Hilde Gerritsen (beide kunst, cultuur en welzijn) en Dennis Kock (sport) gaan graag met verenigingen, stichtingen en buurthuizen in gesprek!

Meer informatie vind je op viepoudeijsselstreek.nl of via info@viepoudeijsselstreek.nl