sleutelpersonen Oude Ijsselstreek

Sleutelpersonen voor statushouders

Om statushouders in onze Gemeente beter te ondersteunen werkt Sociaal Werk Oude IJsselstreek met sleutelpersonen. Deze sleutelpersonen zijn veelal migrant of vluchteling en putten uit hun eigen ervaring over het opbouwen van een nieuw leven in Nederland.

De sleutelpersoon heeft het vertrouwen binnen de eigen gemeenschap en affiniteit met zorg en welzijn. Sleutelpersonen vervullen een brugfunctie tussen de doelgroep, (zorg)organisaties en (zorg)professionals en weten als geen ander wat nodig is om cultuurverschillen te overbruggen.

Sleutelpersonen zijn een belangrijke schakel tussen statushouders en lokale organisaties die met statushouders te maken krijgen. Zij helpen om statushouders te bereiken en te betrekken bij (gemeentelijke) activiteiten, beleidsontwikkeling of plannen van aanpak. Ook professionals in preventie, zorg en welzijn hebben profijt van de voorlichtende en adviserende rol van sleutelpersonen.

Samen met een professional van de GGD, Sociaal Werk Oude IJsselstreek, vluchtelingenwerken of van de gemeente, kunnen getrainde sleutelpersonen:

  • Gezondheidsvoorlichting geven in de vorm van opvoedondersteuning en lifestyle;
  • Adviseren en hun achterban vertegenwoordigen;
  • Bemiddelen en ‘bruggen bouwen’ tussen gemeenten, (zorg)instanties en de doelgroep;
  • Behoeften en signalen ophalen;
  • Doelgroepen bereiken en mobiliseren.

Bij Sociaal Werk Oude IJsselstreek kunnen organisaties en bedrijven terecht als zij vragen hebben over het bereiken van statushouders. Sleutelpersonen worden door Sociaal werk Oude IJsselstreek intensief getraind en begeleid.

Wil je samenwerken met een van de sleutelpersonen? Ans vertelt je er graag meer over. Neem contact op via 06 20 26 50 35 of ans@sociaalwerk-oij.nl

Verhalen van sleutelhouders vind je op: