schuldenproblematiek oude ijsselstreek

Administratieve ondersteuning bij Sociaal Werk Oude IJsselstreek

Steeds vaker zie je op de televisie en in de krant berichten over Nederlanders die worstelen met financiële problemen, al dan niet veroorzaakt door de coronacrisis. Wist je dat 1,5 miljoen huishoudens betalingsachterstanden hebben?
Sociaal Werk Oude IJsselstreek streeft ernaar dat inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek (weer) regie over hun administratie hebben. Ook het voorkomen van administratieve en financiële problematiek bij inwoners staat hoog op de agenda.
Hoe we dat doen? We hebben verschillende mogelijkheden passend bij de behoefte en het leerniveau van de inwoner, zoals advies en voorlichting, de formulierenhulp, sorteerochtend, workshop Kwijtschelding gemeentelijke belastingen, de cursus “Voor ‘t zelfde geld” en het inzetten van vrijwillige coaches.
Wanneer zelfredzaamheid niet haalbaar is, steken we in op samenredzaamheid door het inschakelen van het netwerk van de inwoner. Daarnaast zijn we door vroege signalering en intakes met alle inwoners waarmee wij in contact komen, in staat om problemen te voorkomen. Bij forse financiële problematiek verwijst Sociaal Werk door naar de juiste instanties in de gemeente.

Heb jij een betalingsachterstand of ken jij iemand die dat heeft? Kijk dan op www.zelfjeschuldenregelen.nl. Hier kun je een snelscan doen en vind je tools om een aflosplan te maken. Ken jij mensen die geldzorgen hebben? Praat erover. ‘Kom je eruit?’ is een eenvoudige vraag, waarmee je het gesprek kunt beginnen. Kijk op www.komuitjeschuld.nl voor verhalen en gesprekstips.

Kun jij ondersteuning gebruiken bij je administratie? Neem dan contact op met Mandy Boerboom van Sociaal Werk Oude IJsselstreek via telefoonnummer 06 82 41 50 56 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag) of mandy@sociaalwerk-oij.nl.