Resultaten enquête vrijwilligerswerk

Sinds 2015 ondersteunt Sociaal Werk Oude IJsselstreek vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de gemeente Oude- IJsselstreek onder de naam ‘Vrijwilligerswerk Oude-IJsselstreek’. De ondersteuning houdt in: het geven van informatie en advies, bemiddelen tussen vraag en aanbod, bevorderen deskundigheid van vrijwilligers en ondersteunen van inwonersinitiatieven. Door middel van een enquête is er een inventarisatie gemaakt onder vrijwilligersorganisaties en initiatieven welke ondersteuningsbehoefte er is. De resultaten van de enquête zullen gebruikt worden voor inspiratiebijeenkomsten in het najaar van 2017.

De enquête is aan 281 organisaties of initiatieven gemaild en verspreid via social media. De enquête is ingevuld door 108 organisaties of initiatieven.

Graag willen we een samenvatting van de resultaten delen. Wil je meer informatie over de resultaten dan kun je contact opnemen met Jasper Nickmann via 06-55480105.

Samenvatting resultaten

Wie hebben gereageerd?

Om een goed beeld te hebben van de organisaties die hebben gereageerd op de enquête is hen gevraagd aan te geven in welke sector hun organisatie werkzaam is. De categorie ‘overige’ is gebruikt door o.a.: kerken, scouting en schuldhulpmaatjes.

Vrijwilligers

Van alle respondenten zijn er 73 op zoek naar vrijwilligers. In de enquête hebben ze een korte omschrijving van hun organisatie kunnen schrijven en naar welke talenten zij op zoek zijn. Deze informatie wordt gebruikt om inwoners die graag vrijwilligerswerk willen doen te kunnen bemiddelen naar een organisatie. Aan degene die vrijwilligers zoeken is gevraagd of er ook een vrijwilligerscoördinator binnen hun organisatie is. Bij 39 organisaties is een vrijwilligerscoördinator actief, bij 34 organisaties niet.

De vraag of er een vrijwilligerscoördinator is, is alleen gesteld aan respondenten die op zoek zijn naar vrijwilligers. Hieronder is de verhouding tussen het wel of niet aanwezig zijn van een vrijwilligerscoördinator weergegeven.

Vrijwilligersbeleid

Van alle respondenten geven 66 aan dat zij werken met een vrijwilligersbeleid.

In de grafiek hieronder is de verhouding weergegeven tussen het wel of niet werken met vrijwilligersbeleid in de verschillende sectoren.

Onderdeel van vrijwilligersbeleid kan zijn beleid ter voorkoming van seksueel misbruik, pesten en discriminatie. 37 van de 108 respondenten geven aan dat zij een dergelijk beleid beschreven hebben. Ook geven 20 respondenten aan dat vrijwilligers een verklaring omtrent het gedrag dienen te overleggen. 15 respondenten zijn bezig met de introductie hiervan, en 73 respondenten werken niet met een VOG.

Hieronder is de verhouding weergegeven tussen het wel of niet hebben van preventiebeleid bij de verschillende sectoren.

Grootste uitdaging

Tot slot is gevraagd welke grootste uitdaging de respondenten hebben voor de toekomst.

 

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] verenigingen en stichtingen. De onderwerpen die worden besproken zijn naar voren gekomen uit een enquête gehouden in het voorjaar onder alle organisaties die werken met […]

Reacties zijn gesloten.