Nog niet altijd alle inwoners uit de gemeente Oude IJsselstreek mogen zichzelf zijn zonder te maken hebben met discriminatie, sociale onveiligheid en uitsluiting. Daarom gaat ook de gemeente Oude IJsselstreek een Regenbooggemeente worden.

Wat is een Regenbooggemeente?

Een Regenbooggemeente is een gemeente die actief beleid ontwikkelt voor de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele-, transgender-, en intersekse personen (lhbti+).
In de gemeente Oude IJsselstreek moet iedereen dezelfde kansen krijgen en in vrijheid zichzelf kunnen zijn. Het betekent dat je zelf mag weten op wie je valt, het betekent dat jíj en niemand anders bepaalt wat je gender is en het betekent dat je alle ruimte verdient om te leven in die liefde en die vrijheid.

“Wat ik vooral in de Achterhoek signaleer, is dat het moeilijk is om als lhbti+ persoon op een laagdrempelige manier uit te zoeken op wie je valt. Bovendien mist er een stukje zichtbaarheid van de lhbti+ gemeenschap in deze regio. De representatie van lhbti+ personen, in de media bijvoorbeeld, beperkt zich vaak tot de Randstad. En dit leidt weer tot onwetendheid waar ik woon, waardoor het al snel lijkt alsof mensen je niet accepteren omdat ze bijvoorbeeld vervelende vragen stellen of gekke opmerkingen maken. Al is lhbti+ fobie niet altijd aan de orde– onbekend maakt nou eenmaal onbemind (Ervaringsdeskundige, 2022).

 Wat kan ik doen?

Het is de ambitie om te komen tot een actieve Regenboogwerkgoep.
Sociaal Werk Oude IJsselstreek verzorgt de begeleiding van deze werkgroep. Wij willen hiermee werken aan bewustwording, zichtbaarheid, ontmoeting en herkenning voor de doelgroep. Er zijn veel mogelijkheden om mee te denken in de invulling van de werkgroep!

Wil je meer informatie? Dat kan! Neem contact met ons op via info@sociaalwerk-oij.nl of bel met 0315 – 74 57 83.

Naar de inhoud springen