mantelzorgvrijwilliger

Project Mantelzorgvrijwilligers

In de huidige omstandigheden in zorg en welzijn wordt er een groter en langer durende bijdrage van mantelzorgers verwacht. Hiervoor is een goede ondersteuning van mantelzorgers nodig. In de Gemeente Oude IJsselstreek zijn wij jaar begonnen met activiteiten die gericht zijn op het verlichten van taken van mantelzorgers, zodat zij zich af en toe vrij kunnen voelen van mantelzorg.

Hiervoor zijn 2 concrete activiteiten opgezet, de acute vrijwillige inzet om mantelzorgers die overbelast zijn acuut te ontlasten en de terugkerende vrijwillige inzet ter voorkoming van overbelasting van mantelzorgers. In deze activiteiten wordt gebruik gemaakt van vrijwilligers. Een groot deel van onze activiteiten bestaat uit het werven en matchen van deze vrijwilligers. Dit is maatwerk, waarbij de wensen en behoeften van zowel de mantelzorger als de zorgbehoevende centraal staat. We hebben oog voor onze vrijwilligers en organiseren regelmatig scholing en intervisie bijeenkomsten.

Mantelzorgers kunnen voor dit project in aanmerking komen door een verwijzing van Sensire. Het project loopt tot en met 31 december 2021.