Proef collectief invullen groot succes!

De formulierenhulp Oude IJsselstreek heeft een proef gedraaid met het collectief invullen van kwijtscheldingsformulieren gemeentebelastingen.

Afgelopen maand hebben alle inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek weer de aanslag gemeentelijke belastingen ontvangen. Voor inwoners met een minimuminkomen is het mogelijk kwijtschelding aan te vragen. Om hiervoor in aanmerking te komen kunnen inwoners een kwijtscheldingsformulier invullen.

Inwoners die bij het invullen ondersteuning nodig hebben melden zich voorgaande jaren bij de inloopspreekuren van de Formulierenhulp. Omdat het doel van de Formulierenhulp is de inwoner zelf het formulier te laten invullen, onderstonden er voorgaande jaren lange wachtrijen met hulpvragers. Om dit te voorkomen is dit jaar voor het eerst de ondersteuning collectief ingezet. Inwoners konden zich aanmelden om dit formulier gezamenlijk met behulp van vrijwilligers in te vullen. Omdat er onder de hulpvragers veel nieuwkomers zijn waren ook tolken ingezet en de aanvraagformulieren vertaald in Arabisch en Tigrinya. Bij het aanvraagformulier was ook een overzicht bijgevoegd van de benodigde gegevens en kopieën om ervoor te zorgen dat de aanvraag één keer goed en volledig kon worden ingevuld.

De collectieve invuldagen werden gehouden op verschillende locaties en vonden zowel overdag als in de avond plaats. Totaal hebben zich 62 deelnemers aangemeld waarvan 57 deelnemers daadwerkelijk op hun afspraak zijn verschenen.

De Formulierenhulp is erg tevreden met dit resultaat en zullen deze manier van ondersteunen volgend jaar opnieuw inzetten. Ook gaan zij bekijken of deze collectieve ondersteuningsmethode ook bij andere aanvraagformulieren kan worden ingezet.