Presentatie Onderzoek toekomstbestendigheid en vitaliteit van Gemeenschapsvoorzieningen in de Gemeente Oude IJsselstreek

Begin van dit jaar zijn we gestart met het onderzoek naar gemeenschapsvoorzieningen in de Gemeente Oude IJsselstreek. Samen met mensen die zich inzetten voor gemeenschapsvoorzieningen hebben we kansen, knelpunten en daaraan gekoppelde oplossingen in kaart gebracht.


Op dinsdag 14 december vanaf 20.00 uur presenteren we online de uitkomsten van het onderzoek, in het bijzonder voor de betrokkenen bij de gemeenschapsvoorzieningen.

Tijdens deze avond presenteren we de resultaten, bespreken we de conclusies en aanbevelingen. We benutten de resultaten om beter aan te sluiten bij tal van maatschappelijke ontwikkelingen. Denk hierbij aan de gezondheidsagenda, maar ook aan inclusie, meedoen en participatie en vrijwillige inzet.

Daarnaast lanceren we op 14 december het Informatiepunt Gemeenschapsvoorzieningen. De komende twee jaar biedt het Informatiepunt ondersteuning aan gemeenschapsvoorzieningen om toekomstbestendig te worden of te blijven en van belang te blijven voor alle inwoners.

Aanmelden voor de informatieavond kan via onderstaand formulier.