Pilot Normstelling

Pilot “Normstelling bij Sociale onveiligheid” bij sportclubs

Binnenkort beginnen we samen met een aantal sportclubs uit de Gemeente Oude IJsselstreek aan deelname van de pilot “Normstelling bij Sociale onveiligheid”. Deze pilot doen we samen met Movisie, kenniscentrum voor aanpak sociale vraagstukken.

Afgelopen tijd haalden berichten over de incidenten uit de turnwereld het nieuws. Trainers gingen diep door het stof vanwege grensoverschrijdend gedrag tegen hun pupillen. Verschillende turnsters vertelden over vernederingen en mishandelingen. Er was geen sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar de emotionele schade voor deze meiden was enorm.

De laatste jaren is er in de sportwereld hard gewerkt om misstanden te kunnen melden en zijn er Sportakkoorden opgesteld en ondertekend. Daardoor hebben gemeenten en sportclubs vaak goede mogelijkheden om ongewenst gedrag te melden.

Toch worstelen sportbestuurders, trainers, vrijwilligers die actief zijn in verenigingen vaak met de vraag wanneer iemand een grens overschrijdt met zijn of haar gedrag. Wat is geoorloofd en wat niet?

Met dit project willen we samen met Movisie en de sportverenigingen een bijdrage leveren aan het terugdringen van grensoverschrijdend gedrag. In de pilot bieden we gespreksvoering, empowerment, gedragsverandering, leer- en veranderprocessen en kennis op het gebied van normstelling en bewustwording. We stimuleren gesprekken over wat wenselijk en onwenselijk gedrag is. Uiteindelijk resulteert dit in het maken van een praktische handreiking die een leidraad voor gemeenten vormt om normstelling tot een standaard onderdeel te maken bij het ontwikkelen van een sociaal, integraal veiligheidsbeleid rond sport.

De werkbijeenkomsten voor verenigingen zijn gepland op dinsdagavond 11 mei, 1 en 29 juni. Per club worden maximaal vijf personen uitgenodigd.

Deze pilot loopt tot eind 2021.

Link naar de pilot “Normstelling bij Sociale onveiligheid” op de site van Movisie