Inspiratiebijeenkomst Sociale Veiligheid Bespreekbaar Maken

Seksueel misbruik, pesten, discriminatie en intimidatie. Het zijn actuele problematieken die zich ook in het vrijwilligerswerk afspelen. Daar waar verwacht wordt dat (met name) kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Het is belangrijk dat mensen die zich inzetten in vrijwilligersorganisaties begrijpen dat kinderen, jongeren en mensen met een verstandelijke beperking kwetsbaar zijn. Door in de organisatie te gaan praten over sociale veiligheid kun je er al voor zorgen dat het veiliger wordt. Dit kan al gaan over het gebruik van mobieltjes in kleedkamers of hoe verwelkom je een nieuwe vrijwilliger? Met een paar eenvoudige stappen is al veel leed te voorkomen.

Op woensdagavond 6 november van 20.00 uur tot 22.00 uur zal de inspiratiebijeenkomst in Silvolde plaatsvinden. Tijdens deze inspiratieavond word je stap voor stap meegenomen in de problematiek en krijg je handvaten hoe je sociale veiligheid bespreekbaar maakt in je vrijwilligersorganisatie.

De avond is gratis te bezoeken!
Aanmelden kan via marjan@sociaalwerk-oij.nl
Locatie: Sociaal Werk Oude IJsselstreek, Terborgseweg 19a in Silvolde