Informatieavond Sociale Veiligheid in Vrijwilligersorganisaties

Seksueel misbruik, pesten, discriminatie en intimidatie. Het zijn actuele problematieken die zich ook in het verenigingsleven afspelen. Daar waar verwacht wordt dat (met name) kinderen en jongeren veilig kunnen opgroeien en deel kunnen nemen aan de maatschappij.

Het is belangrijk dat mensen die zich inzetten in vrijwilligersorganisaties begrijpen dat kinderen, jongeren en mensen met een verstandelijke beperking kwetsbaar zijn. Door in de organisatie te gaan praten over grensoverschrijdend gedrag kun je er al voor zorgen dat het veiliger wordt. Dit kan al gaan over het gebruik van mobieltjes in kleedkamers of hoe verwelkom je een nieuwe vrijwilliger? Met een paar eenvoudige stappen is al veel leed te voorkomen.

Tijdens deze informatieavond word je stap voor stap meegenomen in de problematiek en krijg je handvaten hoe en welke preventiemaatregelen je als vrijwilligersorganisatie kunt nemen.

Deze avond vindt plaats op dinsdag 18 juni van 19.30 uur tot 21.00 uur in het Klooster in Ulft. Deze bijeenkomst is gratis te bezoeken.
Aanmelden kan via jasper@sociaalwerk-oij.nl