Informatieavond Laaggeletterdheid voor vrijwilligers

De vrijwilligersacademie onderdeel van het Sociaal Werk Achterhoek, organiseert i.s.m. het Graafschap College en Het Taalhuis op dinsdag 19 september een informatieavond voor vrijwilligers in de Oude IJsselstreek over het thema laaggeletterdheid.

2,5 miljoen mensen in Nederland hebben moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Het niet goed kunnen lezen en schrijven heeft grote gevolgen. Wanneer je informatie niet goed begrijpt, is de kans groot dat je minder zelfredzaam bent, minder sociaal actief en minder gezond dan dat je de Nederlandse taal wel goed begrijpt. Taal is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen in onze samenleving!

Deze avond is bedoeld voor degene die zich inzet of wil inzetten om mensen die moeite hebben met de Nederlandse taal te helpen. Op deze avond wordt informatie gegeven over het belang van de Nederlandse taal. Daarnaast wordt toegelicht op welke manier het Taalhuis u daarbij kan ondersteunen.

Iedereen die interesse heeft is van harte welkom.

  • Waar: Ons Pakhuus, Molenberg 2 Silvolde
  • Wanneer: Dinsdagavond 19 september 2017,  19.30 – 22.00 uur
  • Kosten: € 5,- per persoon inclusief 2 consumpties
  • Aanmelding: voor 14 september a.s. via aanmelden@sociaalwerkachterhoek.nl of neem contact op met Annet Heersink tel: 06 202 64 305