Buurt- en Dorpshuizen bestaan vooral dankzij de inzet van vrijwilligers. Ze leveren een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid in woonkernen. In de Gemeente Oude IJsselstreek zorgt Sociaal Werk Oude IJsselstreek samen met Oude IJsselstreek Doet voor het Informatiepunt Buurt- en Dorpshuizen.

Bij het Informatiepunt Buurt- en Dorpshuizen kunnen besturen en vrijwilligers van een gemeenschapsvoorziening ondersteuning krijgen en vragen stellen. Bijvoorbeeld over het delen van kennis met andere gemeenschapsvoorzieningen, het opzetten van activiteiten voor bepaalde doelgroepen, het werven van vrijwilligers en toekomstbestendigheid van het buurt- of dorpshuis.

Daarnaast organiseren wij in samenwerking met de vrijwilligersacademie workshops over verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld het omgaan met doelgroepen en het werken met vrijwilligers.
Het Informatiepunt heeft samen met de gebiedsmakelaars een verbindende en verwijzende functie tussen de verschillende beleidsterreinen op het gemeentehuis waar een gemeenschapsvoorziening mee te maken kan hebben.

Ga naar de inhoud