4 mei 2017

De Ontmoeting

Dit is een project vanuit de gemeente bedoeld voor mensen met een uitkering (bijstand, wajong, wao, UWV) die niet reïntegratieplichtig zijn. Vaak zijn deze mensen al een lange periode afhankelijk van een uitkering en nemen ze beperkt deel aan de maatschappij.

We willen deze groep inwoners ook actief laten deelnemen aan onze samenleving door ze te begeleiden naar vrijwilligers en/of andere vormen van participatie. Dat kan met hulp van een vrijwillige coach die de mensen begeleidt om de eerste stap te zetten. De vrijwillige coach doet er alles aan om de drempel te verlagen met als doel de inwoner te laten participeren. Soms is daar ook een training voor nodig, bijvoorbeeld een training sociale vaardigheden.

Meer weten?

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Ans Maalderink voor meer informatie.