Cheque voor Stap Vooruit

Dinsdag 16 juli heeft de Stichting Talenten in Verbinding namens de werkgroep Stap Vooruit een cheque ter waarde van € 1.500,- ontvangen van het Rabo-coöperatiefonds voor de organisatie van het Stap Vooruit Festival op 12 oktober a.s. in de SSP-Hal te Ulft.

Dit festival met muziek van lokale artiesten is toegankelijk voor iedereen, maar speciaal bedoeld voor hen, die een steuntje in de rug kunnen gebruiken: mensen met een kleine beurs en mensen die vanwege ziekte of beperking moeilijkheden hebben om mee te doen in de samenleving. Op dit festival is dan ook een uitgebreide markt met hulp, begeleiding en andere initiatieven voor de doelgroep. De uitreiking van de cheque vond plaats in het kantoor van de Rabobank Graafschap aan de Ambachtstraat 4 in Doetinchem.