buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling 25 jaar: Annet stelt zich voor

Buurtbemiddeling bestaat 25 jaar en omdat het de week van de coördinator is, willen wij deze week Annet aan jullie voorstellen. Annet is onze coördinator Buurtbemiddeling. Buurtbemiddeling is een deel het werk van Annet; als Sociaal Werker is ze ook actief op verschillende andere gebieden van het welzijnswerk.

Wat doet de coördinator buurtbemiddeling bij Sociaal Werk Oude IJsselstreek?

Je kunt bij Annet terecht als je overlast ervaart van je buren. Annet bespreekt wat er al gedaan is om de overlast te verminderen, geeft tips en schakelt wanneer nodig een team van bemiddelaars in.

Annet vertelt: “Het is voor buurtbemiddeling belangrijk om te screenen of mensen op zoek zijn naar hun gelijk of naar een oplossing. Dat laatste is namelijk nodig om er uit te kunnen komen in een gesprek met de buren.
Wanneer mensen bereid zijn om er samen uit te komen, ga ik op zoek naar een team van bemiddelaars, vrijwilligers die getraind zijn om met partijen om tafel te gaan. De bemiddelaars nemen contact op voor een huisbezoek. In dat huisbezoek luisteren ze naar de inwoners en hun versie op de waarheid. Een verhaal heeft altijd twee kanten en daarom gaan ze aansluitend naar de buren toe om ook daar het verhaal aan te horen. Wanneer beide partijen er mee instemmen wordt er een bemiddelingsgesprek georganiseerd op neutraal terrein. In dat gesprek doen beide partijen hun verhaal, en wordt er samen gezocht naar een oplossing.”

In haar rol als coördinator buurtbemiddeling screent Annet de kwesties die binnenkomen, zorgt ze voor de begeleiding van de vrijwilligers, regelt ze de facilitaire zaken en evalueert ze na afloop het bemiddelingsproces met beide partijen.
Daarnaast is ze regelmatig in overleg met verwijzers als Gemeente, Politie en Wonion en heeft ze intervisie-avonden met vrijwilligers en buurtbemiddelingsorganisaties uit de regio.

Wat is de motivatie van Annet om dit werk te doen?

Annet is in de rol van coördinator buurtbemiddeling gerold omdat ze organisatorisch goed onderlegd is. “Ik kan goed met vrijwilligers werken, heb overzicht en kan snel schakelen. Van huis uit ben ik eigenlijk conflict-vermijdend. Laten we het gezellig houden was een veel gehoorde kreet bij mij thuis. 😉
Toen ik de vraag kreeg of ik Buurtbemiddeling wilde coördineren was ik nog niet direct enthousiast. Maar door buurtbemiddeling heb ik geleerd om conflicten af te pellen tot de kern en ze niet te zien als iets wat slecht is voor de relatie. Door de emotie eruit te halen en door-te-vragen zijn buurtconflicten juist super interessant. Geen burenruzie is hetzelfde en geen inwoner is hetzelfde. Ik kan mensen alleen helpen wanneer ze geholpen willen worden en bereid zijn om naar een oplossing te willen kijken, dus in de regel werk ik met gemotiveerde mensen. Dat geldt in ieder geval voor mijn fantastische groep van vrijwilligers! Zo leuk om te zien hoe iedereen met zijn of haar eigen motivatie in het buurtbemiddelingsverhaal is gestapt en waar ze de lol uit halen om dit vrijwilligerswerk te doen.”

Welke kwestie is je bijgebleven?

“Heb je even? 😉 Tal van casussen zijn me blij gebleven. Van een overlast gevende haan, die dezelfde avond nog de nek omgedraaid werd, tot een buurman die met zijn bommetjes in het zwembad de plantjes van de buurvrouw verzoop. De casussen lopen zo uiteen dat er regelmatig een grijns op mijn gezicht verschijnt. Een leuk voorbeeld was een kwestie van mensen die bang waren dat de buurman hun hond iets aan wilde doen. Hun hond blafte wanneer ze niet thuis waren, de buurman had aangegeven dat wanneer het niet zou stoppen, hij er zelf iets aan zou doen. Partij A was ten einde raad, enorm bang voor de mogelijke gevolgen en belde buurtbemiddeling. In het gesprek met de buren kwam naar voren dat de buurman best zin en tijd had om met het hondje van partij A te gaan wandelen zodat het overdag meer beweging kreeg en uiteindelijk minder blafte.”

Hoog slagingspercentage

“Je weet nooit van tevoren of een burenkwestie opgelost wordt. Ik ben al gelukkig en tevreden als partijen zich inzetten om er met elkaar uit te komen. Niemand wil gedoe in de buurt en dat is vaak de gemene deler. We hebben een hoog slagingspercentage van 70%.
Ook als het niet lukt, dan ben ik ervan verzekerd dat we, met een team van vrijwilligers, allemaal ons best hebben gedaan.”

Je kunt Buurtbemiddeling bereiken op 0315 – 74 57 83 of annet@sociaalwerk-oij.nl.