Presentatie Onderzoek toekomstbestendigheid en vitaliteit van Gemeenschapsvoorzieningen in de Gemeente Oude IJsselstreek

Begin van dit jaar zijn we gestart met het onderzoek naar gemeenschapsvoorzieningen in de Gemeente Oude IJsselstreek. Samen met mensen die zich inzetten voor gemeenschapsvoorzieningen hebben we kansen, knelpunten en daaraan gekoppelde oplossingen in kaart gebracht. Op dinsdag 14 december vanaf 20.00 uur presenteren we online de uitkomsten van het onderzoek, in het bijzonder voor[…]

Sociaal werker Ans stelt zich voor

Alle mensen die in Nederland willen komen wonen; statushouders, gezinsherenigers en gezinsmigranten moeten een ‘participatieverklaring’ tekenen. De participatieverklaring is een verplicht onderdeel van de inburgering en bedoeld om deelnemers een goed beeld te geven van de waarden in de Nederlandse samenleving. Het traject bestaat uit een 6-tal bijeenkomsten over de Nederlandse Rechtsstaat, grondwet, normen en[…]