Presentatie Onderzoek toekomstbestendigheid en vitaliteit van Gemeenschapsvoorzieningen in de Gemeente Oude IJsselstreek

Begin van dit jaar zijn we gestart met het onderzoek naar gemeenschapsvoorzieningen in de Gemeente Oude IJsselstreek. Samen met mensen die zich inzetten voor gemeenschapsvoorzieningen hebben we kansen, knelpunten en daaraan gekoppelde oplossingen in kaart gebracht.


Op dinsdag 14 december vanaf 20.00 uur presenteren we online de uitkomsten van het onderzoek, in het bijzonder voor de betrokkenen bij de gemeenschapsvoorzieningen.

Tijdens deze avond presenteren we de resultaten, bespreken we de conclusies en aanbevelingen. We benutten de resultaten om beter aan te sluiten bij tal van maatschappelijke ontwikkelingen. Denk hierbij aan de gezondheidsagenda, maar ook aan inclusie, meedoen en participatie en vrijwillige inzet.

Daarnaast lanceren we op 14 december het Informatiepunt Gemeenschapsvoorzieningen. De komende twee jaar biedt het Informatiepunt ondersteuning aan gemeenschapsvoorzieningen om toekomstbestendig te worden of te blijven en van belang te blijven voor alle inwoners.

Aanmelden voor de informatieavond kan via onderstaand formulier.

Sociaal werker Ans stelt zich voor

Alle mensen die in Nederland willen komen wonen; statushouders, gezinsherenigers en gezinsmigranten moeten een ‘participatieverklaring’ tekenen. De participatieverklaring is een verplicht onderdeel van de inburgering en bedoeld om deelnemers een goed beeld te geven van de waarden in de Nederlandse samenleving. Het traject bestaat uit een 6-tal bijeenkomsten over de Nederlandse Rechtsstaat, grondwet, normen en waarden, familierecht, vrijwilligerswerk en werkgelegenheid.

De coördinatie en uitvoering van het participatieverklaringstraject zijn door de Gemeente Oude IJsselstreek bij Sociaal Werk ondergebracht.

Ans Maalderink is sociaal werker en coördineert de uitvoering van het participatieverklaringstraject. Zij werft vrijwillige trainers om de workshops te geven, zorgt voor de locatie, indeling van de groepen  en regelt alle randzaken.

Ans vertelt:

“Ik ben en blijf gemotiveerd door de vele contacten met verschillende culturen, de samenwerking met organisaties, sleutelpersonen en de vrijwillige trainers. Zij zetten zich met hart en ziel in om deelnemers te betrekken bij de lokale samenleving en te informeren over buurt en/of dorp.

Door de jaren heen heb ik veel indrukwekkende verhalen gehoord van mensen die hier een nieuw bestaan proberen op te bouwen. Ik probeer mijzelf te verplaatsen in hun situatie en vraag me af hoe ik het zou doen.

Tijdens de trainingen ontstaan nieuwe vriendschappen en contacten. Ook geven de deelnemers aan hoe belangrijk zij het contact vinden met de Nederlanders in hun buurt, dorp of gemeente.

Ik ben tevreden als de deelnemers de participatieverklaring ondertekenen en kennis hebben opgedaan over de Nederlandse samenleving, (lokale) gewoonten en gebruiken en meer weten over de Nederlandse grondwet.

De ondertekening van de participatieverklaring is altijd een feestelijke gebeurtenis. De wethouder is aanwezig, er is koffie met lekkers en er zijn bloemen.
Belangrijk hierbij is de kennismaking met de wethouder, waarbij het mogelijk is om in gesprek te gaan of een vraag te stellen. Ook krijgen de deelnemers een rondleiding in het IJzermuseum in de DRU, waarbij zij vaak veel herkennen van de vroegere werkomstandigheden in de fabriek.”

Sociaal Werk zoekt trainers

De trainingen rondom de participatieverklaring worden gegeven door vrijwilligers. Deze trainers hebben bij de start een training gevolgd via ProDemos (het Huis voor democratie en rechtstaat) en deze organisatie zorgt voor professioneel materiaal, handvatten, tips en trucs en praktijkoefeningen.
Op 1 januari 2022 gaat de Nieuwe Wet Inburgering van start met onder meer de trainingen voor de Participatieverklaring en als nieuw onderdeel de MAP, Module Arbeid en Participatie.

Om deze trainingen goed te kunnen uitvoeren zijn wij op zoek naar vrijwillige trainers. Lijkt het je leuk om met verschillende culturen om te gaan en wil je mensen wegwijs maken in Nederland, onze gemeente en de plaats waar je woont?
Neem dan contact op met Ans Maalderink, mail: ans@sociaalwerk-oij.nl of bel met 0315 74 57 83.

vrijwilligersprijs oude ijsselstreek

Vrijwilligersprijzen in de Gemeente Oude IJsselstreek

Vrijwilligers maken de Oude IJsselstreek. Dit jaar is er nog eens extra aandacht voor al het goede werk dat vrijwilligers verzetten vanwege het Nationaal Jaar van de Vrijwilliger.
Op 7 december 2021 is het de Dag van de Vrijwilliger. Wij van Sociaal Werk Oude IJsselstreek hadden op deze dag een groot gratis te bezoeken evenement gepland voor alle vrijwilligers uit onze gemeente. Helaas hebben we moeten besluiten om dit vanwege de huidige oplopende coronabesmettingen uit te stellen tot 2022.

Wel willen we alle vrijwilligers in onze Gemeente bedanken voor hun inzet. Dit doen we door het uitreiken van Vrijwilligersprijzen. We vragen je om aan ons door te geven waar jouw club écht mee geholpen zou zijn. Bijvoorbeeld een grote soeppan zodat iedereen die jouw activiteit bezoekt een kopje soep kan eten, een beamer om presentaties gemakkelijker te maken of extra stoelen. Dit alles met een maximale waarde van een paar honderd euro.
Laat het ons weten voor 2 december 2021 en wie weet verrassen wij jou op 7 december met een cheque!

Aanmelden kan helaas niet meer!