SeniorenSoos Ulft, Silvolde en Terborg

SeniorenSoos

Sinds 2021 is de SeniorenSoos van Sociaal Werk Oude IJsselstreek actief in Ulft, Silvolde en Terborg. Een plek waar 60-plussers elkaar kunnen ontmoeten en samen leuke activiteiten kunnen doen. Elke maand is er aandacht voor een actueel gezondheidsthema.

De SeniorenSoos is een plek waar je samen koffie of thee kunt drinken, mensen ontmoet en op een leuke manier informatie krijgt over onderwerpen die voor senioren van belang zijn. Zoals je fit & energiek voelen, lekker in je vel zitten of omgaan met social media. Voorop staat dat mensen zelf actief meedoen, want dat is van belang om vitaal oud te worden!  De bijeenkomsten worden begeleid door Sociaal Werk. Sociaal Werk werkt samen met andere organisaties zoals de buurtsportcoaches en de bibliotheek.

Klik hier voor tijden, locaties en meer informatie over de SeniorenSoos.

cultuur sensitief werken workshop

Vrijwilligersacademie: Workshop Cultuur Sensitief Werken

DEZE WORKSHOP GAAT HELAAS NIET DOOR.
Wil je meer informatie, neem dan contact met ons op: 0315 – 74 57 83

Het contact met mensen van een andere culturele komaf dan jijzelf kan verrijkend zijn maar soms ook lastig. Gelukkig komen we met onze eigen mensenkennis al een heel eind. De verschillen tussen individuele mensen zijn groter dan de verschillen tussen culturen. Wel kan bepaalde kennis, houding en vaardigheden als het gaat om cultuursensitief communiceren helpen om misverstanden te voorkomen en elkaar te verrijken. Tijdens deze workshop gaan we daar aan de hand van je eigen praktijkervaring mee aan de slag. Op reis naar de ander en jezelf.

welzijn op recept

Welzijnsactiviteiten tegen psychische klachten

Onlangs is in Oude IJsselstreek het project Welzijn op Recept gestart. Een initiatief van alle lokale huisartsenpraktijken, welzijnsorganisatie Sociaal Werk Oude IJsselstreek en de gemeente Oude IJsselstreek. Welzijn op Recept richt zich op inwoners die zich regelmatig bij de huisarts melden met psychosociale klachten, maar waarvoor medicijnen of een doorverwijzing naar psychische hulp niet de beste ondersteuning is. Welzijnsactiviteiten zijn vaak een betere oplossing.

Welzijnsrecept

Psychosociale klachten uiten zich vaak in lichamelijke klachten, somberheid, stress of angst. De huisarts is voor veel inwoners het aanspreekpunt om hierover te praten. Lang niet iedereen is geholpen met medicijnen of een verwijzing naar een fysiotherapeut of medisch specialist. Een deel van de inwoners is beter geholpen als de huisarts een ‘welzijnsrecept’ voorschrijft. Dat gaat met een doorverwijzing naar een welzijnscoach. De welzijnscoach helpt inwoners met het vinden van een activiteit waardoor hij of zij beter in zijn vel komt te zitten. Het kan gaan om meer bewegen, samen eten, een nieuwe hobby oppakken of vrijwilligerswerk doen. De welzijnscoach van Sociaal Werk Oude IJsselstreek werkt hierin samen met de buurtsportcoaches, het maatschappelijk werk en andere lokale organisaties en verenigingen.

Gelukkige inwoners

Diverse gemeenten in Nederland werken al met de methode van Welzijn op Recept en hebben positieve ervaringen. Wethouder Marieke Overduin is blij dat er nu ook mee wordt gestart in Oude IJsselstreek: “Welzijn op Recept past binnen de beweging die we als gemeente maken: meer preventie, minder zorg. Het versterkt de veerkracht en draagt bij aan gelukkige inwoners”. 

Wat doet de welzijnscoach?

De welzijnscoach helpt graag en kijkt naar oplossingen. Wat kun je zelf doen om te zorgen dat je je beter voelt? Wat vind je leuk? En waar krijg je energie van? Doe je graag iets alleen of juist samen? Zoek je een activiteit met begeleiding of zonder begeleiding? Ben je graag buiten of doe je liever iets binnen?
Samen bespreken jullie welke dingen je kunt doen om jouw leven prettiger te maken. Wat dat precies is, hangt af van wat je leuk vindt en graag wilt.
De welzijnscoach heeft veel informatie over allerlei activiteiten in de Oude IJsselstreek. Maar er zijn ook veel dingen die je alleen kunt doen. De activiteiten passen bij meer plezier en zin in het leven.
Misschien zie je er tegenop om zelf ergens naartoe te gaan. Of vind je het moeilijk contacten te maken. Dan helpt de welzijnscoach van Sociaal Werk hierbij.

Hoe werkt het?

  • Je krijgt Welzijn op Recept voorgeschreven van je huisarts of POH GGZ.
  • De welzijnscoach belt je binnen een week om een afspraak te maken. 
  • Je hebt een persoonlijk gesprek met de welzijnscoach.
  • In dit gesprek onderzoeken jullie samen wat je kunt doen om je beter te voelen.
  • Je gaat aan de slag, de welzijnscoach helpt daarbij.
  • Na 3 maanden bespreek je met de welzijnscoach hoe het met je gaat.

Kost de welzijnscoach geld?

De gesprekken met de welzijnscoach zijn gratis. Het kan wel zijn dat een activiteit die je kiest, geld kost. Bijvoorbeeld het lidmaatschap bij een sportvereniging. Je kiest zelf wat het beste bij je past.

Contact met de welzijnscoach

Heb je van je huisarts een verwijzing voor Welzijn op Recept ontvangen? Neem dan contact op met de welzijnscoach in onze gemeente: Ans Maalderink, 0315 – 74 57 83 of stuur een e-mail: ans@sociaalwerk-oij.nl.

schuldenproblematiek oude ijsselstreek

Administratieve ondersteuning bij Sociaal Werk Oude IJsselstreek

Steeds vaker zie je op de televisie en in de krant berichten over Nederlanders die worstelen met financiële problemen, al dan niet veroorzaakt door de coronacrisis. Wist je dat 1,5 miljoen huishoudens betalingsachterstanden hebben?
Sociaal Werk Oude IJsselstreek streeft ernaar dat inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek (weer) regie over hun administratie hebben. Ook het voorkomen van administratieve en financiële problematiek bij inwoners staat hoog op de agenda.
Hoe we dat doen? We hebben verschillende mogelijkheden passend bij de behoefte en het leerniveau van de inwoner, zoals advies en voorlichting, de formulierenhulp, sorteerochtend, workshop Kwijtschelding gemeentelijke belastingen, de cursus “Voor ‘t zelfde geld” en het inzetten van vrijwillige coaches.
Wanneer zelfredzaamheid niet haalbaar is, steken we in op samenredzaamheid door het inschakelen van het netwerk van de inwoner. Daarnaast zijn we door vroege signalering en intakes met alle inwoners waarmee wij in contact komen, in staat om problemen te voorkomen. Bij forse financiële problematiek verwijst Sociaal Werk door naar de juiste instanties in de gemeente.

Heb jij een betalingsachterstand of ken jij iemand die dat heeft? Kijk dan op www.zelfjeschuldenregelen.nl. Hier kun je een snelscan doen en vind je tools om een aflosplan te maken. Ken jij mensen die geldzorgen hebben? Praat erover. ‘Kom je eruit?’ is een eenvoudige vraag, waarmee je het gesprek kunt beginnen. Kijk op www.komuitjeschuld.nl voor verhalen en gesprekstips.

Kun jij ondersteuning gebruiken bij je administratie? Neem dan contact op met Mandy Boerboom van Sociaal Werk Oude IJsselstreek via telefoonnummer 06 82 41 50 56 (bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag) of mandy@sociaalwerk-oij.nl.