sleutelpersonen Oude Ijsselstreek

Sleutelpersonen voor statushouders

Om statushouders in onze Gemeente beter te ondersteunen werkt Sociaal Werk Oude IJsselstreek met sleutelpersonen. Deze sleutelpersonen zijn veelal migrant of vluchteling en putten uit hun eigen ervaring over het opbouwen van een nieuw leven in Nederland.

De sleutelpersoon heeft het vertrouwen binnen de eigen gemeenschap en affiniteit met zorg en welzijn. Sleutelpersonen vervullen een brugfunctie tussen de doelgroep, (zorg)organisaties en (zorg)professionals en weten als geen ander wat nodig is om cultuurverschillen te overbruggen.

Sleutelpersonen zijn een belangrijke schakel tussen statushouders en lokale organisaties die met statushouders te maken krijgen. Zij helpen om statushouders te bereiken en te betrekken bij (gemeentelijke) activiteiten, beleidsontwikkeling of plannen van aanpak. Ook professionals in preventie, zorg en welzijn hebben profijt van de voorlichtende en adviserende rol van sleutelpersonen.

Samen met een professional van de GGD, Sociaal Werk Oude IJsselstreek, vluchtelingenwerken of van de gemeente, kunnen getrainde sleutelpersonen:

  • Gezondheidsvoorlichting geven in de vorm van opvoedondersteuning en lifestyle;
  • Adviseren en hun achterban vertegenwoordigen;
  • Bemiddelen en ‘bruggen bouwen’ tussen gemeenten, (zorg)instanties en de doelgroep;
  • Behoeften en signalen ophalen;
  • Doelgroepen bereiken en mobiliseren.

Bij Sociaal Werk Oude IJsselstreek kunnen organisaties en bedrijven terecht als zij vragen hebben over het bereiken van statushouders. Sleutelpersonen worden door Sociaal werk Oude IJsselstreek intensief getraind en begeleid.

Wil je samenwerken met een van de sleutelpersonen? Ans vertelt je er graag meer over. Neem contact op via 06 20 26 50 35 of ans@sociaalwerk-oij.nl

Verhalen van sleutelhouders vind je op:

Pilot Normstelling

Pilot “Normstelling bij Sociale onveiligheid” bij sportclubs

Binnenkort beginnen we samen met een aantal sportclubs uit de Gemeente Oude IJsselstreek aan deelname van de pilot “Normstelling bij Sociale onveiligheid”. Deze pilot doen we samen met Movisie, kenniscentrum voor aanpak sociale vraagstukken.

Afgelopen tijd haalden berichten over de incidenten uit de turnwereld het nieuws. Trainers gingen diep door het stof vanwege grensoverschrijdend gedrag tegen hun pupillen. Verschillende turnsters vertelden over vernederingen en mishandelingen. Er was geen sprake van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar de emotionele schade voor deze meiden was enorm.

De laatste jaren is er in de sportwereld hard gewerkt om misstanden te kunnen melden en zijn er Sportakkoorden opgesteld en ondertekend. Daardoor hebben gemeenten en sportclubs vaak goede mogelijkheden om ongewenst gedrag te melden.

Toch worstelen sportbestuurders, trainers, vrijwilligers die actief zijn in verenigingen vaak met de vraag wanneer iemand een grens overschrijdt met zijn of haar gedrag. Wat is geoorloofd en wat niet?

Met dit project willen we samen met Movisie en de sportverenigingen een bijdrage leveren aan het terugdringen van grensoverschrijdend gedrag. In de pilot bieden we gespreksvoering, empowerment, gedragsverandering, leer- en veranderprocessen en kennis op het gebied van normstelling en bewustwording. We stimuleren gesprekken over wat wenselijk en onwenselijk gedrag is. Uiteindelijk resulteert dit in het maken van een praktische handreiking die een leidraad voor gemeenten vormt om normstelling tot een standaard onderdeel te maken bij het ontwikkelen van een sociaal, integraal veiligheidsbeleid rond sport.

De werkbijeenkomsten voor verenigingen zijn gepland op dinsdagavond 11 mei, 1 en 29 juni. Per club worden maximaal vijf personen uitgenodigd.

Deze pilot loopt tot eind 2021.

Link naar de pilot “Normstelling bij Sociale onveiligheid” op de site van Movisie

Webinar Van sociaal isolement naar vrijwilligerswerk

Hoe kan vrijwilligerswerk helpen bij sociaal isolement? Welke mogelijkheden en welk aanbod heeft Sociaal Werk Oude IJsselstreek rondom het thema Participatie? Welke koers vaart de inwoner met de ondersteuning van Sociaal Werk?

Op dinsdag 30 maart 14.00 uur ben je welkom op het webinar van Sociaal Werk Oude IJsselstreek, waarin wij je bijpraten. Het webinar duurt maximaal 90 minuten en is gratis bij te wonen.

Aanmelden kan het invullen van onderstaand formulier, of mail naar info@sociaalwerk-oij.nl. Een paar dagen voor aanvang van het webinar ontvang je een link met verdere instructies. 

Wij zien je graag op dinsdag 30 maart!

ramen open

Online programma: gooi de ramen open!

“Gooi de ramen open, laat de wereld binnen. De winter geeft zich over, de lente kan beginnen!”

Sociaal Werk Oude IJsselstreek wil mensen verder helpen met het opbouwen van een sociaal netwerk, het ontdekken van talenten en kwaliteiten, meer zelfinzicht geven en mensen mee laten doen aan georganiseerde activiteiten. Om deze reden hebben wij een gratis online programma ontwikkeld, gericht op positiviteit en zelfontwikkeling!

Het programma bestaat uit opdrachten en informatie per mail en online groepsbijeenkomsten. Hierdoor is het afwisselend, veelzijdig en eenvoudig.

Het programma duurt acht weken. Na deze acht weken weet je meer over het opbouwen van een netwerk en je talenten en kwaliteiten. Je kunt na deze 8 weken een volgend programma volgen om nog meer stappen te maken.

Meedoen? We beginnen op 5 april. Vul het aanmeldformulier in en wij zorgen ervoor dat je op maandag 5 april de eerste mail ontvangt.

Ja, ik meld me aan

 

 

dit veld niet invullen s.v.p.
Samen oude ijsselstreek

Samen Oude IJsselstreek voor statushouders

Het project Samen Oude IJsselstreek is van start gegaan. In dit werkprogramma komen statushouders een aantal keren per week bij elkaar om door een mix van vrijwilligerswerk, groepsactiviteiten en lessen mee te kunnen doen in de Nederlandse samenleving en ondergedompeld worden in de Nederlandse taal.

Deelnemers worden actief betrokken in de Nederlandse samenleving en cultuur, zij verbeteren hun taalvaardigheid, maken kennis met de lokale samenleving en de weg naar werk en leren de woorden en vaardigheden die daarbij horen. Zo pakken zij de regie van hun leven terug en verbeteren hun kansen op werk.

Hierbij werkt Sociaal Werk Oude IJsselstreek samen met het verenigingsleven, vrijwilligers, maatschappelijke- en zorginstellingen, de gemeente Oude IJsselstreek, bedrijven en professionele coaches.

Het project Samen Oude IJsselstreek is onderdeel van het project Samen Achterhoek.

Statushouders kunnen zich voor dit project aanmelden via Sociaal Werk Oude IJsselstreek. Contactpersoon is Ans Maalderink: 06 20 26 50 35 of ans@sociaalwerk-oij.nl