Collectieve Invuldagen

Het komt er weer aan! De gemeentelijke belastingen. In sommige gevallen is het mogelijk kwijtschelding aan te vragen. Dit jaar werkt de gemeente met een digitaal formulier voor alle minimaregelingen. (Kwijtschelding, Bijzondere bijstand, Computerregeling, Individuele inkomenstoeslag, Kindpakket (4 t/m 17 jaar), Meedoenregeling vanaf 18 jaar. Wij vullen alle formulieren samen met u in één keer[…]