Resultaten enquête vrijwilligerswerk

Sinds 2015 ondersteunt Sociaal Werk Oude IJsselstreek vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de gemeente Oude- IJsselstreek onder de naam ‘Vrijwilligerswerk Oude-IJsselstreek’. De ondersteuning houdt in: het geven van informatie en advies, bemiddelen tussen vraag en aanbod, bevorderen deskundigheid van vrijwilligers en ondersteunen van inwonersinitiatieven. Door middel van een enquête is er een inventarisatie gemaakt onder vrijwilligersorganisaties en[…]