Inspiratiebijeenkomsten najaar 2017

In het najaar van 2017 organiseert het Sociaal Werk in Oude-IJsselstreek enkele inspiratiebijeenkomsten voor verenigingen en stichtingen. De onderwerpen die worden besproken zijn naar voren gekomen uit een enquête gehouden in het voorjaar onder alle organisaties die werken met vrijwilligers.

Thema: Vinden & binden van vrijwilligers

Hoe creëer en benut je betrokkenheid? Hoe ga je van betrokkenheid naar actie? Hoe zorg je ervoor dat betrokkenheid duurzaam blijft? Het vergt een nieuwe manier van kijken. Inspireer elkaar met best practices. Deze inspiratiebijeenkomst kun jij je kennis inbrengen, maar ook zeker kennis meenemen om direct toe te passen in de praktijk.

 • Dinsdag 31 oktober van 20.00 – 21.30 uur
  Ons Pakhuus, Molenberg 2 in Silvolde

Thema: Preventie grensoverschrijdend gedrag & werken met gratis VOG

Het is belangrijk dat mensen die zich inzetten in vrijwilligersorganisaties begrijpen dat kinderen, jongeren en mensen met een verstandelijke beperking kwetsbaar zijn. Door in de organisatie te gaan praten over grensoverschrijdend gedrag kun je er al voor zorgen dat het veiliger wordt. Daders weten dat nogal wat vrijwilligersorganisaties weinig kennis hebben over dit onderwerp. Daar maken ze gebruik van. Met een paar eenvoudige stappen is al veel leed te voorkomen.

 • Dinsdag 7 november van 15.00 – 16.30 uur (speciaal voor zorgorganisaties)
  Het Klooster, F.B. Deurvorststraat 43, Ulft
 • Woensdag 22 november van 20.00 – 21.30 uur
  Borchuus, Kerkplein 3,  Varsseveld
 • Maandag 27 november van 20.00 – 21.30 uur
  Het Klooster, F.B. Deurvorststraat 43, Ulft

Deelname is gratis en aanmelden kan via hier.

Heb je vragen of thema’s die je graag terug ziet komen in een inspiratiebijeenkomst?
Neem dan contact op met Jasper Nickmann via 06-55480105 of door te mailen naar jasper@sociaalwerkachterhoek.nl.

 

Resultaten enquête vrijwilligerswerk

Sinds 2015 ondersteunt Sociaal Werk Oude IJsselstreek vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties in de gemeente Oude- IJsselstreek onder de naam ‘Vrijwilligerswerk Oude-IJsselstreek’. De ondersteuning houdt in: het geven van informatie en advies, bemiddelen tussen vraag en aanbod, bevorderen deskundigheid van vrijwilligers en ondersteunen van inwonersinitiatieven. Door middel van een enquête is er een inventarisatie gemaakt onder vrijwilligersorganisaties en initiatieven welke ondersteuningsbehoefte er is. De resultaten van de enquête zullen gebruikt worden voor inspiratiebijeenkomsten in het najaar van 2017.

De enquête is aan 281 organisaties of initiatieven gemaild en verspreid via social media. De enquête is ingevuld door 108 organisaties of initiatieven.

Graag willen we een samenvatting van de resultaten delen. Wil je meer informatie over de resultaten dan kun je contact opnemen met Jasper Nickmann via 06-55480105.

Samenvatting resultaten

Wie hebben gereageerd?

Om een goed beeld te hebben van de organisaties die hebben gereageerd op de enquête is hen gevraagd aan te geven in welke sector hun organisatie werkzaam is. De categorie ‘overige’ is gebruikt door o.a.: kerken, scouting en schuldhulpmaatjes.

Vrijwilligers

Van alle respondenten zijn er 73 op zoek naar vrijwilligers. In de enquête hebben ze een korte omschrijving van hun organisatie kunnen schrijven en naar welke talenten zij op zoek zijn. Deze informatie wordt gebruikt om inwoners die graag vrijwilligerswerk willen doen te kunnen bemiddelen naar een organisatie. Aan degene die vrijwilligers zoeken is gevraagd of er ook een vrijwilligerscoördinator binnen hun organisatie is. Bij 39 organisaties is een vrijwilligerscoördinator actief, bij 34 organisaties niet.

De vraag of er een vrijwilligerscoördinator is, is alleen gesteld aan respondenten die op zoek zijn naar vrijwilligers. Hieronder is de verhouding tussen het wel of niet aanwezig zijn van een vrijwilligerscoördinator weergegeven.

Vrijwilligersbeleid

Van alle respondenten geven 66 aan dat zij werken met een vrijwilligersbeleid.

In de grafiek hieronder is de verhouding weergegeven tussen het wel of niet werken met vrijwilligersbeleid in de verschillende sectoren.

Onderdeel van vrijwilligersbeleid kan zijn beleid ter voorkoming van seksueel misbruik, pesten en discriminatie. 37 van de 108 respondenten geven aan dat zij een dergelijk beleid beschreven hebben. Ook geven 20 respondenten aan dat vrijwilligers een verklaring omtrent het gedrag dienen te overleggen. 15 respondenten zijn bezig met de introductie hiervan, en 73 respondenten werken niet met een VOG.

Hieronder is de verhouding weergegeven tussen het wel of niet hebben van preventiebeleid bij de verschillende sectoren.

Grootste uitdaging

Tot slot is gevraagd welke grootste uitdaging de respondenten hebben voor de toekomst.